Понедельник, 10.05.2021, 21:03 

"Ми - рядові Афгана, і честь для нас - понад усе. ...бо це єдине що у нас є."
 

Мета і першочергові завдання громадської організації «Афганська Січ»
Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені.
                          Т.Шевченко.

1). В економічній сфері
організація визначила своє головне завдання – подолати суперечності між інтересами суспільства і приватного капіталу у володінні засобами виробництва, забезпечити справедливий, раціональний розподіл і перерозподіл національного багатства та розумне співвідношення між споживанням і накопиченням.

     Ми не покращимо, не змінимо, свого життя доти, доки не зрозуміємо що – всі, абсолютно всі представники нині діючої влади, сприймають Україну не як свою Батьківщину а як бізнес. Необхідно чітко собі усвідомлювати, що державної влади як такої в Україні зараз немає, натомість є декілька надвеликих кримінальних структур, так звані партії, котрі входячи до різних гілок влади, активно між собою ворогують, з приводу залишків ще не розкраденого державного майна. А то що завдяки цій ворожнечі, країна стоїть на межі самовинищення, не те, що не турбує, а навіть влаштовує ворогуючих. Річ у тім, що первинне накопичення капіталу дуже зручно проводити під час становлення держави і укріплення економіки, але те ж саме накопичення можна значно пришвидшити, якщо проводити його під час руйнування як держави, так і економіки, тобто те, що ми зараз і спостерігаємо в Україні.

     Вже не для кого не є таємницею, що більш ніж 90% українського бізнесу зосереджено в руках представників, однієї, мізерної по кількості, національної меншини. Ці люди використовують любі шпарини в законодавстві заради отримання надвеликих прибутків, при тому що свій внесок в підприємство намагаються звести до мінімуму. І не треба сподіватись на пробудження у них патріотичних відчуттів по відношенню до України, бо майже всі вони мають подвійне або потрійне громадянство. Тобто, по закінченню своєї трудової кар’єри , вони від’їжджають, і вивозять з собою усе чесно награбоване в одну із земель обітованих. І саме завдяки їх наполегливій діяльності, період так званої незалежності, нам запам’ятається, якщо виживемо, як період руїни.

     Треба констатувати що завдяки ворожим до України силам, які фактично керують нашою країною, ми маємо не те що недосконалу, а можна сказати руйнівну для економіки податкову систему. І як наслідок цього, 60% української промисловості знаходиться в тіні.

1. Ухвалюється новий Податковий кодекс. Відміняється податок на додану вартість. Зменшується податкове навантаження на українців, які працюють (загальна сума податків складає менше 12%). Сума податків та зборів підприємств складає менше 23%.
2. Держава посилює контроль над приватизованими підприємствами в частині виконання соціальних зобов’язань інвесторів. Невиконання зобов’язань тягне за собою конфіскацію приватизованого підприємства.
3. Провести інвентаризацію державної власності стратегічного призначення на початок приватизації і націоналізацією тієї власності, яка була незаконно приватизована.
4. Впровадити нову ефективну модель управління державною власністю та систему реєстрації власності й оподаткування нерухомого майна.
5. Повернути в державну власність всі обленерго в зв’язку з тим, що це стратегічні підприємства. Визнати, що нині діючі тарифи на електроенергію необґрунтовано, штучно, завищенні, за рахунок монопольної змови, в декілька разів.
6. Домогтися максимального скорочення тіньового сектору економіки шляхом легалізації національного капіталу.
7. Перевести умовні, так звані пільги для фізичних осіб, в реальні фінансові виплати у вигляді пенсій.
8. Ліквідувати незаконні податкові пільги олігархам та розширити базу оподаткування, законодавчо перекрити можливість ухилятися від сплати податків.
9. Зменшується економічний тиск держави на малий та середній бізнес.
10. Споживчі ціни на товари першої необхідності зменшуються за рахунок додаткового оподаткування предметів розкошу.
11. Подолати бюджетне свавілля, коли з вини Уряду поза бюджетом залишаються багатомільярдні кошти, домогтися справедливого розподілу бюджетних коштів між центром і регіонами.
12. Законодавчо затвердити, що формування бюджету починається з територіальних громад до центру.
13. Усунути адміністративні й економічні перешкоди на шляху розвитку малого і середнього бізнесу, частку якого у ВВП довести до 50-60%.Створити гарантовані державою програми його інвестування та умови для легального накопичення приватного капіталу для відкриття своєї справи.
14. Знизити до прийнятного рівня кредитні ставки.
15. Не поновлювати ліцензії тим банкам, у кого найвищі відсотки по кредитам і особливо по іпотечним
16. Оплата житлово-комунальних послуг зменшується до 30% у структурі загальних витрат української родини.
17. Забезпечити поетапне відновлення, збереження й ріст міжнародної конкурентноздатності продукції провідних галузей і підприємств.
18. Проводити політику структурної перебудови національної економіки в напрямку формування високотехнологічної економіки інноваційного типу на основі ефективної державної підтримки фундаментальної і прикладної науки на рівні не нижче 1,7% ВВП.


Лютує голод в Україні,
Лютує в княжому селі.
Скирти вже княжі погнили.
А він байдуже, п’є, гуляє
Та жида з грішми виглядає.
Нема жидка…
                            Т.Шевченко.

     Відродження регресних територій. Завдяки невтомному піклуванню нинішньої влади про благополуччя українського народу, за час так званої незалежності, деякі шахтарські містечка майже обезлюднили, бо закрили шахти. Таке знищення вугільної промисловості при постійно зростаючих цінах на газ, є слідство того, що хтось ціленаправлено бажає банкрутства тим залишкам тяжкої індустрії, які могли б працювати на дешевому вугіллі. В поселеннях біля сахарних заводів стоять коробки мертвих багатоповерхівок. Їх покинули люди втративши роботу, бо заводи запродані на металобрухт. Пояснюється це тим, що вони не рентабельні. Але саме страшне те, що за цей же період зникла велика кількість сіл, які простояли сторіччями при різних імперіях і пережили не одну окупацію, та дочекавшись нарешті своєї рідної, незалежної української влади, вмерли від її безмежної турботи. Багато тисяч гектар землі відтепер закинуті і поступово перетворюються на звичайні хащі. І докажіть комусь що це все випадково, що безцінний чорнозем, той що в війну вивозили ешелонами до Німеччини, тепер ні чого не коштує, і державі нашій навіть вигідно його здичавіння. І це при тому, що єдине на що ми можемо претендувати, так це на статус аграрної країни. І що на мировому ринку якщо щось і котирується з України, то це аграрна продукція. Ні, ми вважаємо, що наша, майже слов’янська влада, свідомо знищуючи українське село, тобто основний економічний потенціал нашої країни, ставить собі за мету в подальшому, руйнацію нашої Батьківщини.

1. Всі покинуті напризволяще приватні оселі в віддалених, неперспективних селах, фіксуються в загальнодержавному реєстрі і безкоштовно надаються у власність всім бажаючім.
2. Зменшення цін на комунальні послуги по мірі віддалення від економічно розвинутих центрів до периферії. Введення категорійності населених пунктів. Тобто мешканці віддалених сіл та хуторів будуть платити лише 10% за комунальні послуги (електрика, газ), від тієї суми, яку платять мешканці Києва.
3. Заборонити торгівлю землею сільськогосподарського призначення.
4. Встановити кримінальну відповідальність за незаконну зміну цільового призначення сільськогосподарських земель.
5. Надавати землю у довгострокову оренду українським громадянам з правом її родинного успадкування.
6. Земля визначається винятковою і неоціненою власністю Української нації.
7. Забороняється набуття земельних ділянок у власність іноземцями та особами без громадянства.
8. Межова норма приватної власності на присадибну ділянку встановлюється законом. Формується державний резерв землі для стимулювання створення молодих сімей та народжуваності у сільській місцевості.
9. Визначити об’єктивну оцінку вартості земельних наділів, захистити від свавілля недобросовісних орендаторів тих, хто здає сільськогосподарське угіддя в оренду.
10. Розробити довгострокову програму виведення з кризи сільського господарства та відродження українського села, запровадити ефективну систему державного кредитування та бюджетного дотування сільгоспвиробників.
11. Держава забезпечує інноваційний розвиток механізації та хімізації сільськогосподарського виробництва.
12. Встановлюється паритет цін на сільськогосподарську продукцію. Продовольчі потреби держави повністю забезпечуються вітчизняною сільськогосподарською продукцією. Створюється стратегічний запас продовольства.
13. Поступово ліквідувати несправедливу різницю в цінах на промислову та сільськогосподарську продукцію.


Розбрелись конфедерати
По Польщі, Волині,
По Литві, по Молдаванах
І по Україні;
Розбрелися та й забули
Волю рятувати,
Полигалися з жидами
Та й ну руйнувати.
                      Т.Шевченко.

     2). В сфері зовнішньої політики і оборони принципові позиції організації полягають у приоритетному й ефективному забезпеченні захисту стратегічних національних інтересів і безпеки України: економічної, інформаційної, екологічної.

     Підтримка територіальної цілісності України та недоторканності її державних кордонів. Запроваджується новий стратегічний курс зовнішньої політики України, зміст якого полягає у замінні теперішньої осі міжнародних відносин «Схід-Захід» віссю «Північ-Південь», та у формуванні альтернативної системи колективної безпеки – Балто – Чорноморського союзу та «поясу стабільності» і регіональних структур безпеки від Балтійського і Чорного морів до Закавказзя. Тільки за рахунок тісних добросусідських відносин з усіма країнами, що межують з нами, а особливо з Росією, Україна відбудеться як самодостатня держава. Ми виступаємо за проведення дієвої політики міжнародної інтеграції в європейські і світові структури, рівноправного співробітництва як на глобальному, так і регіональному рівнях. Головна мета такої політики – захист суверенної державності, національних інтересів і успішний конкурентноздатний розвиток


     Організація виступає за послідовну й ефективну політику економізації всієї зовнішньополітичної діяльності, за використання в міжнародних стосунках фактору транзитних можливостей України з метою посилення її політичних позицій у світі. Енергетична безпека подіями останніх років висунулася на перший план. Російський імперіалізм взяв собі за правило вдаватись до односторонніх і безпідставних підвищень цін на газ для України, пов’язуючи ціну з вимогами поступок з нашого боку. І, чомусь, ніхто й словом не обмовився про одночасне симетричне підвищення ціни для Москви на транзит їхнього газу нашою газотранспортною системою. Усім зрозуміло, що весь фінансовий тягар від такого «господарювання» впаде на плечі простих громадян, а власні підприємства олігархів і далі споживатимуть дешевий газ українського видобування. Також очевидно, що вартість енергоносіїв автоматично потягне за собою і ціни на всі товари широкого вжитку та продукти харчування. Ціни, які і без того щомісяця неухильно ростуть. Чого ж тоді будуть варті усі ці обіцянки жалюгідних соціальних подачок, про які так розпинаються у рекламних роликах «мегаблоків» і «гігапартій»? І до яких пір це триватиме?

     До нинішньої катастрофічної ситуації призвели і планомірний економічний та політичний тиск Кремля, і повна неспроможність української влади відстоювати національні інтереси. Жодна держава не може миритися з такою брутальною політикою сили. Тому слід відразу відкинути сподівання на якусь «полюбовну» домовленість, яка дасть нам справедливі ціни на газ. До того ж ми знаємо, що в нашій державі, є велика протидія альтернативним джерелам електроенергії, – бо при їх використанні зникнуть надвеликі прибутки паливних олігархів, а це потягне за собою зменшення відкатів керівництву країни. Тому ми ще довго будемо в рабській залежності, і будемо віддавати весь свій заробіток в магазинах за дорогу продукцію, та сплачуючи за дорогі комунальні послуги. І тому навіть в сусідній Росії, харчові продукти вироблені в Україні коштують на 15-20% дешевше ніж у нас. І оце піклування про націю?

1. Встановити жорстку пропорційну залежність цін за транзит російського газу нашою територією відповідно до відпускних цін на газ для України.
2. Диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв: не більше як 30% від одного експортера. Ліквідувати монополію іноземних енергетичних компаній на українському ринку.
3. Зруйнувати корупційні схеми в енергетичній галузі. Запровадити тендери на закупівлю обладнання для державних енергетичних підприємств.
4. Розробити та впровадити новітні енергозберігальні технології в усіх галузях народного господарства. Перейти на контрольно-теплові прилади обліку спожитих енергоносіїв.
5. Збільшити видобуток власного газу та нафти за рахунок розроблення морських шельфів, в тому числі за кордоном.
6. Розвивати вугільну промисловість як пріоритетну галузь.
7. Впровадити державну програму розвитку альтернативної енергетики: дизпаливо з вугілля та ріпаку, біогаз, вітрова та сонячна електроенергія тощо

     Наполягаємо на ухваленні екологічного кодексу.

1. Фізичні та юридичні особи в трьохкратному розмірі відшкодовують збитки, нанесені довкіллю.
2. Надати мешканцям регіонів України, що постраждали від техногенних забруднень, статус, порівняний до чорнобильців.

     Важливою передумовою забезпечення незалежності країни, її здатності проводити самостійну, зовнішню і внутрішню політику повинна бути наявність в Україні сучасних Збройних сил.

     1. Збройні Сили України збільшуються до 300 тисяч військових, забезпечених сучасним вітчизняним озброєнням.
2. Створюється національний військовий резерв для мобілізації під час загрози національній безпеці.
3. Відновлюється ракетний арсенал держави.
4. Забезпечується заборона розміщення іноземних військових баз на території України.


Та й сон же, сон, напрочуд дивний,
              Мені приснився –
Найтверезіший би упився,
Скупий жидюга дав би гривню,
Щоб позирнуть на ті дива.
              Та чорта з два!
                                     Т.Шевченко.

     Інформаційна безпека. Сьогодні український інформаційний простір зазнає систематичної агресії ззовні і майже тотально контролюється ворожими до України силами.

     Коли в востаннє Ви бачили новий український художній фільм? Як часто Ви чуєте якісну українську музику в маршрутному таксі? Чи можете придбати дитині пристойну українську комп’ютерну забавку? Замислюючись над цими питаннями, Ви розумієте, що живете в умовах інформаційної окупації. Тенденційні, маніпулятивні, а то й відверто брехливі і наклепницькі повідомлення масово поширюються по всіх можливих інформаційних каналах – від комп’ютерних ігор до мильних серіалів, від державних ЗМІ до церкви, від бульварної літератури до кінострічок, тиражуються газетами, агентствами новин, десятками супутникових телеканалів, сотнями радіо станцій, тисячами Інтернет-сайтів.

     Іде цілеспрямоване вживлення викривленого образу України у масову свідомість, дискредитація національних святинь, деморалізація суспільства, відкрито пропагується українофобія та сепаратизм. Це складає смертельну загрозу безпеці громадян, цілісності держави і майбутньому народу.

     Хто ж є замовниками і стратегами цієї інформаційної агресії? З одного боку – реваншистські імперські сили, з іншого – лібералістичний Захід, який у блискучих обгортках всучує нам сумнівні «загальнолюдські цінності» з тою ж таки метою. «Цінності» на кшталт «легких» наркотиків чи теорійок «політичної нації».

1. Доповнити Конституцію України нормою про статус національного інформаційного простору як одного з головних надбань української Незалежності.
2. Створити громадське радіо та телебачення, конкурентноспроможне українське кіно.
3. Увести питання захисту національного інформаційного простору до компетенції РНБО. Позбавляти ліцензії ЗМІ, які порушують мовне законодавство, принижують національну гідність українців, поширюють дезінформацію або проводять антиукраїнську пропаганду.
4. Зобов’язати всі ЗМІ інформувати громадян про власників видань та каналів (для преси – у кожному номері; для ТБ та радіо – щоденно в ефірі).
5. Збільшити ввізне мито на іноземну поліграфічну, аудіо та відеопродукцію. Запровадити податок на ретрансляцію іноземних радіо та телевізійних програмних продуктів, тиражування та прокат музичної і кінопродукції. Спрямувати отриманні кошти на розвиток національного інформаційного простору.
6. Спрямувати кожну шосту гривню з прибутку від прокату іноземної кінопродукції на розвиток вітчизняної кіноіндустрії. Встановити оподаткування на рекламу, що розміщується під час показів фільмів іноземного виробництва, на користь національного кіно.
7. Встановити пільгове оподаткування у сфері розвитку новітніх інформаційних технологій та сучасних електронних мереж.


Німець скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слав’яне».
«Слав’яне! слав’яне!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
                             Т.Шевченко.

     Європейська інтеграція. На протязі досить довгого часу Україна перебуває в трохи незручному для себе стані. Річ в тім, що наше керівництво намагаючись з усіх сил реалізувати якусь свою нав’язливу ідею, лізе в усі щілини керівних структур ЄС і НАТО, але звідусіль отримує лише дулю. Та це не заважає їм, повернувшись додому, розповідати всім нам, яких вони досягли успіхів на шляху до європейської спільноти. Звичайно це принизливо, і саме тому ми вважаємо що набагато реалістичніше і більш шановано виглядало би створення нового об’єднання країн. А точніше старого. Ідея яку ми бажаємо запропонувати не нова, її обговорюють вже не одне сторіччя, але зараз вона найбільш актуальна. Бо це ідея відтворення нашої спільної історичної прабатьківщини – Великої Київської Русі в межах нинішніх України, Білорусі та Молдови. Річ в тім що проситися як байстрюки в прийми до Росії, на прикладі Білорусі, - це не повага до самих себе. Бо об’єднуватись можуть лише рівноцінні суб’єкти, а на цей час Росія, в економічному розвитку, набагато випереджає всіх нас, разом узятих, в декілька разів. А ось якщо три європейські злидні об’єднаються, то обов’язково виникне дуже потужна наддержава, яка швидко почне домінувати в регіоні. З якою будуть рахуватись усі, на відміну від сьогодення, бо зараз наші країни відверто зневажають. А точніше, з нас відверто глузують. До того ж, після розпаду Союза, ми всі вже значно порозумнішали і бачимо наскільки стало гірше, і бачимо хто саме від цього розпаду отримав зиск, хто в нашій країні став хазяїном життя. На користь об’єднання говорить і те, що саме на теренах наших країн розташовані і збереглись до сих пір, більшість індустріальних гігантів на яких тримався весь Радянський Союз, і збереглись професійні кадри, які ще й досі не знайшли для себе гідної роботи. До того ж, настільки рідні наші народи, що ще нікому не вдалось нас пересварить. У нас спільні кордони, у нас одна на всіх історія, і навіть питання до себе у нас одне й теж: - чому ми мовчки, по одинці деградуємо? Нема сумніву що звичайні люди відчують значне полегшення в житті після об’єднання, бо з’явиться велика кількість нових робочих місць. Проти буде тільки нинішня влада, бо не всі з них знайдуть для себе теплі місця, а чимось поступатись, та ще й заради якогось народу, ні, на таке вони не згодні.
Це те, що ми вважаємо гідним уваги, в плані європейської інтеграції…


І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві…Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганїї пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани…
                                 Т.Шевченко.

     3). В соціальній сфері організація наполягає на подоланні суперечності між декларованою необхідністю забезпечення соціального захисту і фактичною безправністю основної маси населення та усуненні несправедливого майнового розшарування суспільства на дуже багатих і дуже бідних.

     Ми наполягаємо на визнанні дій влади з 1991 року, нічим іншим, як фактом геноциду українського народу. Найголовнішим що відрізняє нації одна від одної є культура і мова. І якщо ці дві категорії довести до занепаду, то нація зникне. Для прискорення цього процесу можна ще звільнити медиків та освітян, скориставшись низькою заробітною платнею. За таких обставин поступово почне виникати раса людей хворих і неосвічених, якім буде байдуже до своєї національної приналежності, що ми зараз і спостерігаємо. Все це влада активно проводить вже на протязі 17 років. І спромоглась довести кількість чиновників від медицини в декілька разів більше від потреби, в той час як практичних лікарів залишилось лише 30% від необхідного. Але той же чиновник отримує зарплатню в 5-6 разів більшу ніж практичний лікар. І тому не йдуть на мізерну зарплатню в 700 гр. випускники інститутів. І тому серед лікарів більше 60% це пенсіонери, бо на пенсію і зарплатню ще якось можна прожити. А те що через 5-7 років медицина може зникнути взагалі, турбує мабуть лише лікарів.

     Забезпечити рівний доступ до системи освіти та охорони здоров’я для всіх громадян – незалежно від матеріального, соціального стану чи місця проживання, безкоштовну медичну допомогу тим, хто не може її оплачувати, застосувавши принципово нові моделі фінансування. Держава забезпечує гарантований базовий пакет невідкладної медичної допомоги, що надається безоплатно громадянам за рахунок медичного фонду. Запроваджується система страхової медицини на основі загальнообов’язкового державного медичного страхування. Запроваджується державна програма матеріально-технічного забезпечення фельдшерсько-акушерських пунктів.

     Звернути увагу на державному рівні на стан речей з дитячими садками, коли в звичайних групах розрахованих на 25 дітей перебувають до 40, а в спец.групах розрахованих на 15 хворих дітей знаходиться по 25 дітей. То про який повноцінній нагляд за дітьми, та ще й за хворими дітьми, може іти мова. Тому необхідно - розширювати мережу дошкільних освітніх закладів за рахунок побудови нових дитячих садочків, та за рахунок повернення в комунальну власність, усіх без винятку, раніше приватизованих.

     В Україні відновлюються найкращі зразки української освіти, припиняється практика механічного копіювання іноземних, в першу чергу Болонського процесу. Ввести до шкільної програми обов’язкове вивчення Закону Божого під патронатом Української православної церкви Київського патріархату. Загальноосвітні навчальні заклади забезпечуються сучасною матеріально-технічною базою. Відновлюється і зберігається система позашкільних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Професійно-технічні заклади освіти реорганізовуються у ліцеї з певним напрямком професійно-технічної освіти та підготовки робітничих кадрів. Вищі навчальні заклади і наукові установи державної форми власності забезпечуються повним державним фінансуванням. Забезпечити кожному випускникові вищого навчального закладу гарантоване перше робоче місце. Кращі місця в гуртожитках в першу чергу українським студентам, а не іноземцям. Дешеві кредити для молоді, яка бажає розпочати власну справу або придбати житло.

     Знизити рівень безробіття до соціально - прийнятого рівня, який не буде перевищувати 3% від загальної чисельності працюючих, у тому числі шляхом розвитку народного підприємництва, підтримки малого й середнього бізнесу, запровадження ефективної системи суспільних робіт та перекваліфікації безробітних. Законодавчо забезпечити пільгове кредитування на придбання житла, товарів довгострокового вжитку, навчання дітей. Розробити і реалізувати державну програму подолання бідності і зубожіння населення, спрямовану на реальне забезпечення рівного доступу кожного громадянина України до національних ресурсів. Законодавчо врегулювати розподіл прибутку акціонерних товариств у вигляді дивідендів між усіма власниками акцій, державного соціального захисту тих категорій населення які його потребують;

     На владному олімпі нашої держави остаточно окопалась замкнута номенклатурна каста. Її ґенеза сягає ще часів брежнєвського застою .Сама ця номенклатурна каста, що монопольна «приватизувала» владу, є джерелом дестабілізації суспільства, гальмом розвитку країни та найбільшою загрозою для самого існування держави. За деякими даними (а вони ретельно приховуються від українців) у парламенті V скликання було понад 350 мільйонерів. Це пряме порушення ст. 24 Конституції України, яка забороняє привілеї та обмеження, зокрема, за ознакою майнового стану. Водночас, 94% нардепів – вихідці з радянської партійно-комсомольської номенклатури. Цей факт також трактуємо як порушення прав і свобод громадян за ознакою соціального походження (що суперечить тій же ст. 24 Конституції України). І, нарешті, має місце прихована дискримінація українців за етнічною ознакою. Отже, лише 37% нардепів визнають себе українцями, коли, за останнім переписом, українці становлять 78,5% населення власної країни.

     Необхідно розірвати злочинний зв’язок влади і капіталу, ліквідувати політико-економічну владу олігархічно-корумпованих сил, створити систему реального народовладдя, впровадити принципово нову кадрову політику, спрямовану на зміну управлінської еліти та моральне очищення влади і суспільства в цілому. Провести політичну реформу та внести зміни до Конституції, які встановлять чіткий розподіл гілок влади, збалансують їх права та обов’язки. Головним мірилом ефективності державної влади на найближчий період повинно стати подолання бідності народу, підвищення його життєвого рівня, особливо малозабезпечених громадян, багатодітних сімей, пенсіонерів і інвалідів до рівня сусідніх країн Європи.

     Ще на зорі Незалежності яскравим прикладом тотальної інфільтрації іноземної агентури в українській владі стала безглузда з будь-якого огляду здача ядерної зброї. На жаль, українське суспільство не насторожив той факт, що цей акт державної зради пліч-о-пліч з відвертими комуністами – українофобами вчиняли і новоспечені «націонал-демократи».

1. Лікарям, вчителям, працівникам культури надається статус держслужбовця з усіма соціальними гарантіями.
2. Невідкладно підвищити зарплатню вчителів, лікарів, працівників науки, державних культурно-освітніх закладів до рівня оплати праці пріоритетних професій у провідних галузях;
3. Запроваджується мінімальна погодинна оплата праці не менше середньоєвропейської - 20 гривень.
4. Ліквідовуються персональні пенсії, різниця між максимальною і мінімальною пенсією не перевищує 5 разів.
5. Встановлюється пряма залежність розміру пенсії від стажу роботи.
6. Встановити мінімальний розмір пенсії на рівні прожиткового мінімуму.
7. Ліквідація іспитів як в школах, так і в інститутах, введення тестової системи.
8. У закладах освіти всіх рівнів забезпечується викладання українською мовою. Не володіння державною мовою вчителями і викладачами є однією з ознак професійної непридатності.
9. Запроваджується єдиний соціальний податок на всі види соціального забезпечення.
10. Ухвалюється новий Кодекс законів про працю – Трудовий кодекс України.
11. Забезпечити поетапне повернення вкладникам усіх заморожених заощаджень, а також коштів, вкрадених трастами, з компенсацією інфляційних втрат.
12. Вимагати повернення невиплачених травневих допомог в повному обсязі для рядових ветеранів Афганістану за всі роки з компенсацією інфляційних втрат.
13. Перевірити законність приватизації усіх великих підприємств. Ухвалити Закон про стратегічні підприємства і заборонити їхню приватизацію.
14. Відновити ядерний статус України. Припинити участь України в ЄЕП. Вийти з СНД. Вивести російські війська з Криму.


” Стоїть кутя на покуті, А в запічку діти.
Наплодила, наводила, Та нема де діти:
Чи то потопити? Чи то подушити?
Чи жидові на кров продать, А гроші пропити? ”
                                                               Т.Шевченко.


     Демографічна криза і наші дії щодо поліпшення умов життя жінок української нації та слов’янських меншин.
Так вже сталося що на цей час вся економіка України працює на благополуччя родин декількох десятків олігархів, в більшості не слов’ян, і ми обіцяємо зробити все від нас можливе заради того щоб переорієнтувати цю роботу на благополуччя наших дітей, на благополуччя матерів які годують і виховують наших дітей, тобто на наше майбутнє, на Україну, на нас самих.

1. Значно підвищити рівень державної допомоги сім’ям при народженні дітей.
2.Затверджується державно-житлова програма, згідно з якою сім’я з трьома дітьми отримує державний безвідсотковий кредит, сім’я з чотирма дітьми – державний безвідсотковий кредит з 50% погашенням вартості кредиту державою, сім’я з п’ятьма дітьми – безкоштовне житло від держави.
3.Фінансові затрати на лікування дітей повністю відшкодовуються за рахунок держави.
4.Забезпечити виплату щомісячної допомоги на дітей до 16 років по 300 гр. на одну дитину, тобто в родину надійде – 300 гр.; по 400 гр. на двох, тобто в родину надійде – 800 гр.; по 500 гр. на трьох – в родину 1500 гр. і далі в тій же прогресії, тобто при появі ще однієї дитини виплата автоматично збільшується на 100 гр. для кожної дитини. При цьому враховуються, так звані, інфляційні втрати. На кожну всиновлену дитину виплати збільшуються в два рази.
5.Передбачити зменшення податку для працюючих жінок на 25% за кожну народжену дитину і на 50% за всиновлену, тобто жінка, яка має 4-х своїх дітей чи 2-х всиновлених – не платить податків.
6.При нарахуванні пенсії жінкам додатково призначається 25% від пенсії держслужбовця за кожну народжену і виховану в родині дитину, при тому що жінка не була позбавлена батьківських прав. За кожну всиновлену дитину призначається додатково до пенсії 50% від пенсії держслужбовця, при тому що жінка виховувала дитину не менше 15 років. Тобто за 4-х своїх чи за 2-х всиновлених дітей, додатково до своєї пенсії жінка отримує ще 100% пенсії держслужбовця. За 8-х своїх чи за 4-х всиновлених дітей, додатково до своєї пенсії жінка отримує ще 200% пенсії держслужбовця і так далі.
7.Привести до європейського рівня умови життя в дитячих будинках та забрати з вулиць 200 тисяч безпритульних дітей.
8.Сприяти усиновленню, навіть іноземцями, та збільшенню кількості сімейних дитячих будинків.
9.Перевести дитячі будинки під патронат православної церкви.


 

  
"Сохраните только память о нас, и мы ничего не потеряем, уйдя из жизни…”


Поиск

Форма входа

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2021 |